Skip to main content

Jak wysłać zgłoszenie

§ 1

1. Każde zdjęcie które, ma wziąć udział w konkursie powinno być odpowiednio przygotowane pod kątem rozdzielczości i wielkości pliku. Zakwalifikowane fotografie do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres:  konkurs@gdyniafotogeniczna.pl Zdjęcie musi być w formacie JPG, w rozdzielczości minimum 3000-4000px / dłuższy bok i zapisany w jak najlepszej jakości kompresji. (W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości lub o jego odpowiednim przeskalowaniu i przygotowaniu zdjęcia przez organizatora przed jego wydrukowaniem). Jeśli pliki ważą więcej MB niż możliwość pojemności pojedynczego maila, można wysłać pliki w kilku oddzielnych, zaznaczając to wyraźnie w opisie oraz tytule maili.

2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 15 prac.

3. W e-mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące pliki i informacje:

a) plik tekstowy lub zawarty w mailu
– nazwany imieniem i nazwiskiem, a w nim:
– dane personalne uczestnika (imię, nazwisko),
– numer telefonu, adres e-mail,
– numery i tytuły wszystkich nadesłanych fotografii oraz datę i orientacyjne miejsce wykonania fotografii.
– zgodę na udział w Konkursie i przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez umieszczenie w tym samym pliku tekstowym klauzuli:

„Przesyłając swoje zdjęcia wyrażam zgodę na udział w Konkursie, tym samym akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z Regulaminem w celu przeprowadzenia działań związanych z organizacją konkursu.”

b) pliki JPG podpisane imieniem i nazwiskiem autora z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, a nie numerem nadanym przez aparat fotograficzny.

4. Zgłoszenia prac będą przyjmowane najpóźniej do dnia 30 października 2021 r. do godziny 23.59.

5. Zdjęcia niespełniające wymagań konkursowych zostaną odrzucone.

6. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach oraz publikowane w ramach tych konkursów.

7. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

Close Menu

Termin nadsyłania zgłoszeń:
30.10.2021

Wernisaż wystawy:
25.11.2021

 

© Gdynia Fotogeniczna 2021